Marton Adrienn-nel, Pataky Péterrel és a hét gasztrobloggerrel mostantól még ízesebb az élet

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK – ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A www.izesélet.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője az IKO Sales House Kft. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-67685/2013 és NAIH-67686/2013 ) – a továbbiakban: Üzemeltető/Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Felhasználási feltételek vagy Szabályzat) tartalmát.

1.FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználó az internetes Honlapon történő regisztrációval, illetve a megfelelően kitöltött adatlap elküldésével automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.

Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Honlap bármely szolgáltatásának használatával, továbbá a Honlap látogatásával Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását.

A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak a www.izesélet.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A Honlap célja a felhasználók tájékoztatása az RTL Klub csatornán sugárzott Ízes Élet című tévéműsorhoz kapcsolódóan, a gasztro világában (hírek, receptek, étteremajánlások formájában), a teljesség igénye nélkül.

A Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely Felhasználó felé megtagadja.

A Honlap lényege Üzemeltető vagy Üzemeltető által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele. A Szolgáltatás, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában Üzemeltető szellemi alkotása.

A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

A Honlapon hírlevél szolgáltatás, valamint időszakosan online nyereményjátékok és pályázatok érhető el. A regisztrációval a felhasználó automatikusan feliratkozik a hírlevélre, illetve jogosultságot szerez az éppen futó nyereményjátékokban történő részvételre. A regisztrációról Üzemeltető minden esetben, késedelem nélkül visszaigazolást küld a felhasználó részére.

Az aktuális játékok lebonyolításának szabályai, a részvételi feltételek, a játékok időtartama, a sorsolások időpontja, stb. a „JÁTÉKOK” menüpontra kattintva, az egyes játékok aloldalain ismerhető meg. A játékokban való részvétel feltétele az aktuális nyereményjáték szabályainak elfogadása.

Más weboldalakra mutató linkek

Idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások („LINKEK“) esetén Üzemeltető elhatárolódik azok tartalmától. A felelősséget ezeknek az oldalaknak a szolgáltatója viseli.

2.ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Az adatkezelő adatai

Neve: IKO Sales House Korlátolt Felelősségű Társaság,
Székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.
Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-718632
Elérhetőség: szerkeszto@izeselet.hu
– továbbiakban: „Adatkezelő”-
Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye Magyarország.
Adatkezelő kötelezettséget vállal a jelen adatvédelmi szabályzat mindenkori betartására.

II. A feltételek elfogadása

1. Felhasználó a nyereményjátékok vagy pályázatok (a továbbiakban együtt: Játékok) jelentkezőjeként (a továbbiakban: Jelentkező vagy Felhasználó) a regisztrációval, illetve a megfelelően kitöltött adatlap elküldésével automatikusan vagy a külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen feltételeket. Jelentkezőként köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezési folyamat során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be.

2. Felhasználó a regisztrációval, illetve a játékokra való jelentkezéssel elismeri, hogy adatszolgáltatása önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az IKO Sales House Kft. mint Adatkezelő a megadott adatokat az alábbi célokra nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

3. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

III. A kezelt adatok köre

1. Adatkezelő a regisztrált felhasználók vezetéknevét, keresztnevét, felhasználónevét, e-mail címét és jelszavát kezeli.

2. Adatkezelő kizárólag a Játékok résztvevői esetében kezeli a kapcsolattartáshoz és a nyeremények célba juttatásához szükséges adatokat, úgymint telefonszám és/vagy lakcím, amelyet a résztvevők általában csak a nyereményről szóló értesítést követően adhatnak meg, előfordulhat azonban, hogy ezen adatok megadása az adott Játékban történő részvétel feltétele.

3. Adatkezelő a pályázatok részeként rövid bemutatkozást kérhet a pályázóktól, amelyek keretében semmiképpen nem igényel különleges adatokat (a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adatok). Adatkezelő az esetlegesen önként megadott különleges adatokat azonnal törli.

4. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja – illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a látogatót, felhasználót ennek ellenkezőjéről.

Facebook rajongói oldal https://www.facebook.com/izeselet.hu

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó a Facebook-on keresztül vegyen részt néhány nyereményjátékán. Ha a Facebookon megnyitja a nyereményjáték oldalt, akkor az ott megjelenített valamennyi tartalom Adatkezelő egyik szerverén található. Az ott bekért adatokat csak Adatkezelő gyűjti, tárolja és dolgozza fel, ezeket az adatokat nem továbbítja a Facebook felé.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba lehessen lépni Adatkezelővel, be kell jelentkezni a Facebook-on. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Adatkezelőnek nincsen befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Adatkezelő nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől.

További információk: http://www.facebook.com/about/privacy/

IV. Az adatkezelés céljai

1. Az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. nyereményjátékban való részvétel), a kapcsolattartás és a nyeremények célba juttatása, valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések, hírlevél) kiküldésének lehetősége.

2. Adatkezelő a hírlevélben és egyéb értesítésekben tájékoztatja a felhasználókat az újdonságokról, a bővülő szolgáltatásairól, receptekről és menüjavaslatokról. Felhívja a figyelmet a pályázati lehetőségekre, az induló játékaira és a várható nyereményekre. A partnereinek csak a regisztrált felhasználók számára szóló ajánlatairól, kedvezményeiről is a hírlevélben tájékoztat.

3. A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k kizárólag a felhasználó számítógépe azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.

V. Az adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

1. A regisztrált felhasználók adatait Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, azokat nem továbbítja.

2. A Játékok lebonyolítása során a nyertes jelentkezők neve a Honlapon közzétételre kerülnek, illetve adataikat az Adatkezelő kiadja 3. személyek részére a nyeremény jogosultnak történő eljuttatása céljából.

3. Pályázatok esetében Adatkezelő a Honlapon nyilvánosságra hozhatja a pályaműveket és a pályázó nevét.

4. Adatkezelő egyéb adatot, illetve adatokat egyéb célból nem hoz nyilvánosságra és nem továbbít.

VI. Az adatkezelés időtartama

1. Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

2. A nyereményjátékok nyerteseinek telefonszám és lakcímadatai a nyeremények átadását követően megsemmisítésre kerülnek.

3. Olyan esetben, amikor a felhasználó pályamű formájában tartalmat ad át Adatkezelő részére, az adatkezelés addig tart, amíg Adatkezelő a tartalmat illetően rendelkezik a felhasználási jogokkal.

4. Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy az adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célból, mértékig és ideig kezeli. A felhasználó bármikor kérelmezheti:
a) a tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
b) a személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A törlésre irányuló szándék közlése az Adatkezelő székhelyére (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) történő törlésre irányuló írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a Jelentkező jelentkezés során megadott adatait a beazonosítás céljából. Amennyiben az érintett kéri, akkor kérelme kézhezvételét követő 30 napon belül Adatkezelő törli az adatbázisból a Jelentkező minden adatát, amelyről a Jelentkezőt a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja.

A hírlevél-szolgáltatáshoz adott beleegyezés (e-mail cím használata, a személyes adatok használata) is bármikor visszavonható. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon hozzánk az info@izeselet.hu címre küldött e-mail vagy az Adatkezelő székhelyére küldött postai levél formájában. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat ezen kívül minden hírlevél alján megtalálja. 

VII. Adatfeldolgozó megnevezése, címe:
fps webügynökség Kft.
3526 Miskolc, Arany János tér 1. Macropolis “A” épület “A” lph. 5.em.
1143 Budapest, Szobránc köz 8.

VIII. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az Infotv., illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat.
Az érintett a NAIH-nál panasszal élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

IX. Az adatkezelésre vonatkozó egyéb kötelező szabályok

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve annak az ombudsmani időszakában közzétett ajánlásai 

3. FELTÖLTÖTT TARTALOM

A felhasználó által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat
•    nem sértheti más szerzői vagy szomszédos jogait,
•    nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
•    nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
•    nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
•    nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
•    nem sérthet jó hírnevet, névviselési jogot, képmáshoz való jogot vagy más személyhez fűződő, vagy emberi méltóságot,
•    nem sérthet védjegyoltalmat, vagy más földrajzi árujelzés oltalmát
•    nem tartalmazhat tiltott reklámot, vagy nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
•    illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

Felhasználó felelős azért a tartalomért, amit a Honlapon elhelyez. Felhasználó kijelenti és hozzájárul, hogy az általa a honlapra feltöltött valamennyi szöveges és képi tartalomra a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged Üzemeltető részére. Üzemeltető a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg kifejezetten lemond.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, Felhasználó köteles minden Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben ér.

Budapest, 2014. június 20.